Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

Pracoviská

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

O oddelení

Anesteziológia a intenzívna medicína (AIM) je interdisciplinárnym odborom zdravotnej starostlivosti, ktorý skúma a poskytuje anestetickú a intenzívnu starostlivosť a pri aplikácii princípov intenzívnej medicíny spolupracuje s operačnými i neoperačnými odbormi zdravotnej starostlivosti.

OAIM pozostáva z 3 úsekov:


Lôžková časť

Resuscitačná a intenzívna starostlivosť je najvyššou formou systému diferencovanej starostlivosti a jej náplňou je starostlivosť o kriticky chorých pacientov, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov.

Dlhodobá resuscitačná starostlivosť je väčšinou pokračovaním akútnej resuscitácie alebo urgentnej prednemocničnej starostlivosti alebo predchádzajúcej štandardnej starostlivosti v rámci iných odborov.

Úsek anestéziológie

Anestéziologická starostlivosť zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy. Zaoberá sa podaním celkovej anestézie (narkózy), sedácie (utlmenia), regionálnej anestézie (umŕtvenia).

Celková anestézia sa vykonáva s použitím inhalačných (vdychovaných) anestetík, podávaním relaxancií a analgetík do žily. Malé nenáročné výkony robíme v anestézií s výlučným podaním krátkodobých anestetík do žily.

Regionálne anestézie podávame v oblasti chrbtice do subarchnoidálneho, epidurálneho priestoru a PEDA (pôrodná epidurálna analgézia), blokády nervov a nervových spletí na končatinách.

Anestéziológická ambulancia

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predanestetické vyšetrenie, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov, konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientom plánovaných na anestetický výkon na príslušných lôžkových oddeleniach, podľa stavu buď na ambulancii, alebo u lôžka pacienta na oddelení, respektíve na pracovisku kde sa nachádza.

Algeziológická ambulancia (ambulancia chronickej bolesti)

Algeziológická ambulancia sa zaoberá riešením akútnej, chronickej a onkologickej bolesti. Poskytuje komplexnú diagnostiku, prevenciu a racionálnu liečbu tých bolestivých syndrómov, ktoré nereagujú na zaužívané liečebné postupy, pretrvávajú napriek odstráneniu príčiny alebo sú dôsledkom v súčasnosti nevyliečiteľných ochorení. Cieľom nie je len odstrániť či zmierniť bolesť ako takú, ale hlavne zlepšiť kvalitu života pacienta.