Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

Pracoviská

Neurologické oddelenie a JIS

Neurológia je základný medicínsky odbor. Jeho náplňou je prevencia, diagnostika, liečba ochorení nervového systému, spojených s poruchami hybnosti a citlivosti, poruchou funkcií zmyslových a vnútorných orgánov, navyše sem patria niektoré choroby svalov a žliaz s vnútornou sekréciou, ak sa prejavujú nervovými príznakmi a niektoré funkčné poruchy centrálneho nervového systému.

Lôžkové oddelenie

Neurologické oddelenie zabezpečuje špecializovanú starostlivosť v oblasti akútnej a chronickej neurologickej problematiky. Má za úlohu poskytovať komplexnú preventívnu a liečebnú starostlivosť dospelej populácie. Je to predovšetkým včasná a správna diagnostika, liečba, určenie prognózy a prevencia chorôb, ich následkov a komplikácií. Garantuje vysokú úroveň diagnostiky, liečby, rehabilitácie, odbornej výchovy v rámci ambulantnej a ústavnej starostlivosti.

V oblasti diagnostiky zabezpečuje komplexné zhodnotenie celkového klinického stavu pacienta na základe objektívneho neurologického vyšetrenia, vyšetrovacích metód v neurofyziologických laboratóriách, ako aj diagnostických prostriedkov ďalších medicínskych odborov.

V oblasti liečebnej zodpovedá za zostavenie terapeutického algoritmu s optimálnym využitím konzervatívnych postupov odboru.

V preventívnej starostlivosti uplatňuje také liečebné postupy, ktorých cieľom je zabrániť alebo minimalizovať riziko ochorení, následkov a komplikácií.

V oblasti konziliárnej, hodnotí klinické nálezy a výsledky diagnostických metód s odporúčaním optimálnych postupov pre diagnostiku, liečbu a prevenciu pre pacientov odoslaných iným lekárom. 

Neurologické oddelenie sa nachádza v Spoločnom pavilóne v areáli Nemocnice AGEL Zvolen a.s. na prvom poschodí. 
• oddelenie disponuje s 32 lôžkami
• komplexnú starostlivosť o stavy bezprostredného ohrozenia života s rizikom zlyhania životne dôležitých funkcií zabezpečujú dve lôžka jednotky intenzívnej starostlivosti JIS, ktoré sú súčasťou spoločnej jednotky intenzívnej starostlivosti JIS interného a neurologického oddelenia.

Ambulantná starostlivosť

  • Ambulancia pre pacientov s parkinsonizmom a inými extrapyramídovými poruchami
  • EEG a varianty jeho vyšetrenia
  • EMG – merania určené na posúdenie senzorických, motorických vláken 
    (H- reflex, T- reflex, F- vlny,ihlová EMG, repetitívna stimulácia, blink reflex)
  • Evokované potenciály – BAEP ( kmeňové EP)
  • P300
  • VEMP (vestibulárne evokované myogénne potenciály)

Prevádzková doba ambulancií a ich kontaktné údaje.