Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

O oddelení

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie (FRO) patrí do koncepcie odboru fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ktorý je základný špecializačný medicínsky odbor, a ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia, ich následkov, s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania telesných, duševných a sociálnych funkcií.

História

Začiatky rehabilitácie sa datujú od konca 50-tych rokov u pacientov ortopedického, neurologického a chirurgického oddelenia pod vedením primára ortopedického oddelenia MUDr. Václava Kollára. Využívala sa základná fyzioterapia – galvanický a faradický prúd a liečebná telesná výchova. Ako samostatný medicínsky odbor sa začala rozvíjať začiatkom 60-tych rokov príchodom kvalifikovaných rehabilitačných pracovníkov a zakrátko vzniklo samostatné rehabilitačné oddelenie v OÚNZ (okresný ústav národného zdravia) pod vedením primára MUDr. Eugena Klobušického a vedúcej rehabilitačnej pracovníčky Margity Šatarovej. Od 1.9.1983 viedla oddelenie primárka MUDr. Oľga Lietavová s vedúcou fyzioterapeutkou Annou Eisnerovou. Od roku 2020 vedie oddelenie MUDr.Jana Kramerová a vedúca fyzioterapeutka Mgr.Soňa Melichová.

Pododbory:

 1. fyziatria – zaoberá sa vplyvom a využívaním fyzikálnych podnetov na ľudský organizmus
 2. balneológia – zaoberá sa vplyvom a využívaním prírodných liečebných prostriedkov na ľudský organizmus;
 3. liečebná rehabilitácia – skúma a využíva prostriedky liečebnej telesnej výchovy, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie v prevencii, diagnostike a liečbe chorôb.

Úlohou FRO je uplatňovanie preventívnych, diagnostických a liečebných opatrení.

V preventívnej oblasti uplatňujeme súbor preventívnych opatrení na odvrátenie funkčných, štrukturálnych porúch a handicapu.

V diagnostike sa vykonáva komplexné hodnotenie klinického stavu pacienta na základe objektívneho vyšetrenia prostriedkami rehabilitačnej propedeutiky a pomocných paraklinických vyšetrení.

V liečebnej oblasti zostavujeme rehabilitačný program a plán a liečbu prostriedkami odboru.

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie poskytuje základnú a špecializovanú komplexnú rehabilitačnú starostlivosť dospelým a deťom s ochoreniami pohybového systému, nervového systému, s interným ochorením, pacientom po operáciách: traumatologických, ortopedických, neurochirurgických, kardiochirurgických, po plastických operáciách ruky. FRO vykonáva rehabilitačnú starostlivosť pre ambulantných pacientov ako aj pre hospitalizovaných pacientov na iných oddeleniach nemocnice. Pri liečbe našich pacientov využívame hlavne prostriedky fyzikálnej a pohybovej liečby. Ponúkame aj nadštandardné liečebné výkony.
Pracovisko disponuje školeným erudovaným odborným personálom a širokou škálou fyzikálno – rehabilitačných procedúr.


K terapeutickým prostriedkom nášho FRO patria:

1. Fyzioterapia – fyzikálna liečba:

elektroterapia – využíva liečebné účinky rôznych foriem elektrickej energie – hĺbková galvanizácia, ionoforéza, hydrogalvan, elektrostimulácia, elektrogymnastika, diadynamické prúdy, interferenčné prúdy, diatermia, magnetoterapia

termoterapia – využíva liečebné účinky tepelnej energie – parafínové zábaly, Kenny zábaly

hydroterapia – využíva tepelnú, tlakovú a vztlakovú energiu – vírivý kúpeľ na horné končatiny, vírivý kúpeľ na dolné končatiny, celotelový vírivý kúpeľ

fototerapia – využíva liečebné účinky svetelnej energie – infračervené žiarenie (solux), ultrafialové žiarenie (horské slnko)

mechanoterapia – využíva liečebné účinky mechanickej energie – masáže, ultrazvuk

2. Pohybová liečba

liečebná telesná výchova (LTV) – je hlavným terapeutickým prostriedkom fyzioterapeutov. Ide o cielené využívanie pohybu ako prostriedku liečby pod odborným dohľadom. Delí sa podľa rôznych hľadísk.

Vykonávame:

 1. základnú LTV individuálnu a skupinovú, polohovanie, cvičenie v závese,
 2. špeciálne metodiky: podľa Vojtu, podľa Kabata, podľa Bobatha, podľa Kaltenborna, podľa Brunkowej, podľa Vojtu, podľa Freemana, postizometrická relaxácia (PIR), antigravitačná relaxácia (AGR), mäkké techniky, spinálne cviky, cvičenie podľa Pilatesa;
 3. špeciálne programy: cvičenie na loptách, cvičenie pri osteoporóze, škola chrbta, rehabilitačný program pri inkontinencii.

3. Reflexné techniky – manuálna a mobilizačná liečba, reflexné druhy masáže.

4. Nadštardandná liečba – akupunktúra, plynové injekcie.


Ambulantná starostlivosť

 • realizuje vstupné a kontrolné vyšetrenie ambulantných pacientov;
 • realizuje konziliárne vyšetrenie pacientov hospitalizovaných na iných oddeleniach nemocnice;
 • na základe vstupného vyšetrenia a po zhodnotení funkčného stavu pacienta lekár predpisuje fyzikálnu a pohybovú liečbu;
 • realizuje hodnotenie funkčných porúch a funkčnej kapacity;
 • realizuje vypracovávanie posudkov
 • vykonáva sa laseroterapia, vakuoterapia (banky), banková masáž