Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

Pracoviská

Chirurgické oddelenie a JIS

Chirurgické oddelenie sa nachádza v Chirurgickom pavilóne, na 1. a 3. poschodí. Na oddelení je 68 lôžok, z toho 7 lôžok je na JIS. rozmiestnených 68 lôžok. V nemocnici má dlhoročnú históriu, nenahraditeľné skúsenosti v obore skĺbené s praxou sú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi neoceniteľnou súčasťou. Operačný trakt pozostáva z troch operačných sál.

Naše oddelenie poskytuje štandardnú všeobecnú chirurgickú starostlivosť, urgentnú, aj plánovanú. V škále operačných výkonov dominuje brušná chirurgia - operácie prietrží, apendixu, žlčníka, žlčových ciest, žalúdka, hrubého čreva a konečníka, vrátane onkologickej chirurgie. Operácie žlčníka, apendixu a prietrží vykonávame laparoskopicky. Vykonávame tiež operácie prsníka a štítnej žľazy. V cievnej chirurgii prevládajú operácie varixov dolných končatín, akútne výkony na končatinových tepnách (embolektomie, sutúry ciev pri poranení) a operácie A-V fistúl u haemodialyzovaných pacientov. 

Počas operačných výkonov používame moderné technológie - šijacie prístroje, harmonický skalpel, staplery, ktoré urýchľujú priebeh operácii a znižujú výskyt pooperačných komplikácii.

Prevažnú časť (>94 %) plánovaných (elektívnych), prípadne aj akútnych odkladných brušných operačných výkonov (benignómy aj malignómy), sa realizuje laparoskopickým prístupom (IPOM, TAPP, L-CHE, L-APE, LSK fundoplikácie a hiatoplastiky, segmentálne črevné resekcie, resekcie rekta – LAR, hemikolektómie), za využitia najnovších metód a modernej techniky (laparoskopické veže s optikou a výstupom v 4K rozlíšení, harmonické skalpely, inpedanciou riadené koagulácie – LigaSure, mechanické aj elektrické staplery, optické vlákna EVLT, neadhezívne sieťky a podobne).