Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Ústavná lekáreň (pre potreby nemocnice)

Ordinačné hodiny, prevádzková doba

Pondelok: 7:00 – 15:30
Utorok: 7:00 – 15:30
Streda: 7:00 – 15:30
Štvrtok: 7:00 – 15:30
Piatok: 7:00 – 15:30

O lekárni

Nemocničná lekáreň Nemocnice AGEL Zvolen poskytuje lekárenskú starostlivosť v plnom rozsahu pre všetky oddelenia a ambulancie Nemocnice AGEL Zvolen vrátane oddelení a ambulancií prevádzky Krupina. Lekáreň sa člení na 4 oddelenia:

  • Oddelenie klinickej farmácie
  • Oddelenie prípravy humánnych liekov
  • Oddelenie prípravy cytostatík
  • Oddelenie zdravotníckych pomôcok

V nemocničnej lekárni aktuálne pracujú 4 farmaceuti, 6 farmaceutických laborantov a 3 sanitárky.

Oddelenie klinickej farmácie

Oddelenie klinickej farmácie zabezpečuje hromadne vyrábané liečivé prípravky, poskytuje oddeleniam a ambulanciám odborné informácie, usmerňuje, kontroluje a koordinuje manipuláciu s liekmi, vrátane omamných a psychotropných látok, v súlade s platnými predpismi. Oddelenie zároveň zabezpečuje mimoriadny dovoz nedostatkových liekov a antidot.

Oddelenie prípravy humánnych liekov

Oddelenie prípravy humánnych liekov pripravuje individuálne pripravované humánne lieky (IPL) na mieru pre pacienta. Taktiež zabezpečuje prípravu liekov, pre ktoré neexistuje vhodná alternatíva vo forme hromadne vyrábaného lieku, prípadne je liek dočasne nedostupný. Portfólio pripravovaných liekov zahŕňa lieky na vonkajšie i vnútorné použitie. Medzi najčastejšie pripravované liekové formy patria: masti, krémy, pasty, gély, roztoky, čapíky, želatínové globule, kapsuly, suspenzie.

Ďalšou činnosťou oddelenia je vstupná kontrola a evidencia farmaceutických surovín, určených na prípravu IPL, podľa požiadaviek Európskeho liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu.

Oddelenie prípravy cytostatík

Oddelenie prípravy cytostatík zabezpečuje, pripravuje a vydáva cytostatiká na ambulanciu klinickej onkológie a onkologický stacionár, poskytuje odborné informácie, usmerňuje, kontroluje a koordinuje manipuláciu s cytotoxickými liekmi v súlade s platnými predpismi.

Samotná príprava cytostatík prebieha v klimatizovanej prípravovni s personálnou a materiálovou priepusťou, v biohazard boxe triedy II.B za dodržania najvyšších bezpečnostných štandardov. Na prípravu infúzií sa používa aseptická technika a bezihlový uzavretý systém. Týmto pracovným postupom je zachovaná sterilita pripravovaného lieku a súčasne zaistená maximálna bezpečnosť pripravujúcich zamestnancov ako aj personálu, ktorý tieto lieky podáva na onkologickom stacionári.

Oddelenie zdravotníckych pomôcok

Oddelenie zdravotníckych pomôcok zabezpečuje špeciálny zdravotný materiál pre oddelenia a ambulancie nemocnice. Zároveň zabezpečuje diagnostiká pre oddelenia klinickej mikrobiológie, klinickej biochémie a hematológie. Oddeleniam a ambulanciám poskytuje odborné informácie, usmerňuje, kontroluje a koordinuje manipuláciu so zdravotným materiálom v súlade s platnými predpismi.

Lokalizácia

Lekáreň sa nachádza v poliklinickej časti nemocnice. Vstup do lekárne je z areálu nemocnice, kde je rampa pre príjem zásielok liekov, diagnostík a Špeciálneho zdravotného materiálu. Tu sa nachádza aj samostatný vstup pre výdaj liekov, diagnostík a Špeciálneho zdravotného materiálu pre oddelenia a ambulancie nemocnice. Ďalší vstup do lekárne je určený pre personál a je situovaný v suteréne polikliniky. Oddelenie prípravy cytostatík sa nachádza v samostatných priestoroch, ktoré tvoria prístavbu polikliniky. Prístup na oddelenie je z areálu nemocnice.

História

Nemocničná lekáreň bola zriadená v roku 1977 zároveň so vznikom Nemocnice s poliklinikou Zvolen. Poskytovala lekárenskú starostlivosť nie len oddeleniam a ambulanciám nemocnice, ale aj verejnosti ako okresná lekáreň.

V roku 1992 došlo k rozdeleniu bývalej okresnej lekárne na verejnú (súkromnú) lekáreň a nemocničnú (ústavnú) lekáreň, patriacu pod NsP Zvolen.

Od roku 2010 sa NsP Zvolen stala súčasťou skupiny AGEL. V nemocničnej lekárni boli zriadené oddelenia klinickej farmácie, prípravy humánnych liekov a oddelenie zdravotníckych pomôcok.

V roku 2022 bolo v súvislosti so zriadením ambulancie klinickej onkológie vytvorené oddelenie prípravy cytostatík.

Kontakty:

Oddelenie klinickej farmácie
045 5201 358
Oddelenie prípravy cytostatík
045 5201 203
Oddelenie zdravotníckych pomôcok
045 5201 328
lekuzp@nzv.agel.sk

Personál:

Vedúca farmaceutka:
Mgr. Melisa Švecová
045 5201 391
melisa.svecova@nzv.agel.sk

Vedúca farmaceutická laborantka:
Stanislava Kundráthová
045 5201 460
lekvrch@nzv.agel.sk