Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

Pracoviská

Hematologická ambulancia

Ordinačné hodiny, prevádzková doba

Pondelok: 07:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Utorok: 07:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Streda: 07:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Štvrtok: 07:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Piatok: Záťažové testy

Hematologická  ambulancia je špecializovaná odborná  ambulancia, ktorá  sa zameriava  na  diagnostiku a liečbu chorôb krvi a krvotvorných  orgánov,  vrátane  dispenzárnej starostlivosti.

Patria sem:

 • primárne  vrodené a získané neonkologické  hematologické  ochorenia
 • onkohematologické  ochorenia
 • vrodené  a získané  poruchy  hemostázy /  poruchy zrážania krvi/
 • sekundárne hematologické  zmeny  pri  iných /nehematologických/ ochoreniach.

Rozsah  realizovanej  zdravotnej  starostlivosti:

 • odbery krvi na vyšetrenie krvného  obrazu,  na imunohematologické a hemokoagulačné  vyšetrenia
 • odbery krvi na biochemické, imunologické, sérologické a genetické  vyšetrenia
 • podávanie  intramuskulárnej a infúznej intravenóznej  liečby /napr. lieky  s obsahom  železa, vysoko dávkované  imunoglobulíny/
 • liečebné  venepunkcie
 • ambulantné  podávanie  hemoterapie /transfúzie erytrocytov, trombocytov, čerstvo  zmrazenej  plazmy/
 • dispenzárna starostlivosť o pacientov s primárnymi  hematologickými ochoreniami aj  vybranými onkohematologickými  ochoreniami
 • evidencia a riadenie  liečby pacientov  s vrodenými a získanými poruchami zrážania krvi,  kontroly  dlhodobej  antikoagulačnej  terapie Warfarínom
 • konziliárna  činnosť pre  lôžkové oddelenia Nemocnice Agel Zvolen, a.s. a spádové lôžkové zdravotnícke  zariadenia.

Hematologická ambulancia  vo  Zvolene poskytuje  ambulantnú  zdravotnú  starostlivosť  hematologickým pacientom aj z okresov Detva a Krupina.  Úzko  spolupracujeme  - hlavne pri diagnostike  a liečbe  onkohematologických  pacientov - s Onkohematologickou ambulanciou a Hematologickým oddelením  Rooseveltovej nemocnice  v Banskej Bystrici.

Pacienta na vyšetrenie  do hematologickej  ambulancie  odosiela všeobecný lekár po vykonaní  základných vyšetrení  a podozrení  na ochorenie krvotvorby, alebo  odborný  lekár z inej špecializovanej  ambulancie. Pacient na  vyšetrenie  prichádza nalačno /odber krvi/, s preukazom  poistenca a zdravotnou  dokumentáciou.

Kontakty:

045 5201 657

Personál:

Lekár:
MUDr. Viera Šidová

Sestra:
Silvia Jánošová