Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

Pracoviská

Ambulancia pre extrapyramídové poruchy

Ordinačné hodiny, prevádzková doba

Pondelok: 07:00 - 15:30 ( MUDr. Orest Shabatiuk )
Utorok: 07:00 - 15:30 (MUDr. Ján Necpál)
Streda: 07:00 - 15:30 (MUDr. Ján Necpál)
Štvrtok: 07:00 - 15:30 (MUDr. Ján Necpál)
Piatok: 11:00 - 15:30 (MUDr. Bibiána Jeleňová)

Charakteristika ambulancie

 • Po názvom „Ambulancia pre parkinsonizmus a iné extrapyramídové poruchy“ poruchy fungovala vo zvolenskej nemocnici približne od roku 2014. Ambulancia sa zoberá všetkými typmi extrapyramídových porúch, ako je parkinsonizmus, tras, chorea, dystónia, ataxia, tiky a pod., najmä ak ide o ich neurodegeneratívnu príčinu. Ročne je v nej vyšetrených vyše 2000 pacientov, z čoho vyše tretina z nich je mimospádových.
 • V diagnostike využíva metódy klinického vyšetrenia zamerané na extrapyramídové poruchy, klinické škály, neurozobrazovacie vyšetrenia (CT, MR, DaTSCAN, IBZM-SPECT, MIBG-SPECT, 18FDG-PET), laboratórne vyšetrenia krvi, moču a genetické testovanie.
 • Okrem štandardnej farmakoterapie sa v rámci dystonických ochorení venuje aplikácii botulotoxínu, pokročilé štádiá Parkinsonovej choroby sa v spolupráci s tímom neurologického oddelenia liečia metódou programovateľných púmp (intestinálna sonda s podávaním levodopy, subkutánne podávanie apomorfínu). V prípade Parkinsonovej choroby, dystónie a trasu prebieha selekcia vhodných kanditátov na liečbu metódou hlbokej mozgovej stimulácie  (najmä v spolupráci s neurologickou klinikou Univerzitnej nemocnice Martin).
 • Špeciálnou oblasťou  záujmu sú pacienti s Huntingtonovou chorobou, atypickými parkinsonskými syndrómami a geneticky podmienenými extrapyramídovými poruchami vrátane chorôb detského veku.
 • Manažment pacientov s extrapyramídovými poruchami prebieha často multiodborovo, t.j. v spolupráci s rádiológom, genetikom, gastroenterológom, fyzioterapeutom, logopédom, psychológom a psychiatrom.
 • Centrum úzko spolupracuje s extrapyramídovými a ďalšími centrami na Slovensku (Martin, Bratislava, Košice) ale i v zahraničí (Praha, Londýn, Mníchov a i.).
 • Okrem klinickej práce s pacientmi sa Centrum venuje vedecko-publikačným aktivitám (viď nižšie), výskumu, mentoringu, prednáškovej činnosti a organizácii školiacich a iných odborných podujatí. Každoročne sa tu organizuje  kreditované školenie pre mladých záujemcov o extrapyramídové poruchy s názvom „Expy days“.

Pokyny pre pacientov

Na to, aby mohol byť chod ambulancie a celého centra plynulý a aby bola v nej maximálne dodržaná kvalita starostlivosti, Vás prosíme o rešpektovanie nasledujúcich pravidiel:

 • Na ambulancii sa diagnostikujú a liečia iba ochorenia z okruhu extrapyramídových porúch (parkinsonizmus, chorea, dystónia a iné). Iným pridruženým neurologickým problémom (napr. bolesti chrbtice, hlavy a pod.) sa z hľadiska zamerania ambulancie nevenujeme. Tieto vyžadujú manažment na všeobecnej neurologickej ambulancii.
 • Pacienti sú objednávaní vopred na presne stanovený čas. Frekvencia kontrol záleží od typu diagnózy a naliehavosti (napr. pri Parkinsonovej chorobe priemerne každé 4 mesiace).
 • Objednávanie pacientov a nahlasovanie elektronických receptov sa realizuje primárne na t.č. 045/ 5 210 500. V prípade, že nebudete môcť vyšetrenie absolvovať, prosíme o včasné zrušenie termínu.
 • Telefonické konzultácie sú, vzhľadom na to, že sa dejú počas chodu ambulancie, určené iba na nevyhnutné záležitosti. Na ostatné problémy ako je poskytovanie informácií o ochorení a pod. slúžia kontroly.
 • Na prvovyšetrenie prosíme vždy priniesť: 1. kompletnú zdravotnú dokumentáciu, 2. zoznam aktuálne užívaných liekov, 3.  obrazovú dokumentáciu z vyšetrení (CD z magnetickej rezonancie a pod.)

Publikačná činnosť

https://www.researchgate.net/profile/Jan-Necpal


Odkazy a materiály na stiahnutie 

Informačné brožúrky pre pacientov (International Parkinson and Movement Disorders Society):

Ďalšie odkazy:

 

Späť na Centrum pre liečbu parkinsonizmu a extrapyramídových porúch