Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Geriatrické oddelenie

Lôžkové oddelenie

Oddelenie má 86 lôžok umiestnených v Spoločnom pavilóne na prízemí, 3. a 4. poschodí. Izby sú 2- max.3 lôžkové. Všetky poschodia geriatrického oddelenia boli v uplynulom roku zrekonštruované.

Naše oddelenie je určené pre pacientov nad 65 rokov. Na oddelení sú riešené akútne prípady -  náhle zmeny zdravotného stavu, okrem tých, ktoré, je nutné sledovať na JIS. Pacienti sú prijímaní počas dňa, nocí, víkendov a sviatky. Naše oddelenie vykonáva základné zákroky, terapeutické a diagnostické punkcie. Liečba je poskytovaná v súlade s novými poznatkami a štandardami.

Cieľom oddelenia je - zabezpečiť rýchlu diagnostiku klientom, poskytnúť adekvátnu liečbu, zabezpečiť klientom vhodné prostredie.

Našou prioritou je, aby klienti nášho oddelenia odchádzali spokojní do domácej starostlivosti.

Kontakty:

Geriatrická prijímová ambulancia
045/5201 627
3. poschodie
045/5201 466
4. poschodie
045/5201 754
Spoločný pavilón
napíšte nám, opýtajte sa