Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Odborná verejnosť

Kvalitná zdravotná starostlivosť záruka spokojnosti hospitalizovaného pacienta

Dátum: 9.9.2020
Miesto: Masarykov dvor, Pstruša 339, 962 02 Vígľaš
Určené pre: lekárov, nelekárske zdravotnícke profesie

pozvánka, program registrácia


Podrobné informácie o konferencii nájdete na https://vzdelavanie.agel.sk/kvalitna-zs.

Perfect Distribution